Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2020

xsneakyx
5749 aedd 370
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadisheveled disheveled
xsneakyx
9127 4103 370
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Sponsored post
feedback2020-admin
xsneakyx
6981 516e 370
Franz Kafka w liście do Felicji Bauer
Reposted frommaybeyou maybeyou
xsneakyx
Reposted fromFlau Flau via12czerwca 12czerwca
xsneakyx
6038 c53b 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie

May 02 2020

xsneakyx
9241 e5f6 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarszczowa barszczowa
xsneakyx
3151 3e69 370
Reposted fromwentyl wentyl vialaparisienne laparisienne
xsneakyx
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi Cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi Cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który Cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od Ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje Ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy. 
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
xsneakyx
8955 f373 370
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
xsneakyx
Pamiętaj! Ty nie jesteś żadnym "może", nie jesteś żadnym "ewentualnie", nie jesteś nikim na "jutro", nie jesteś żadnym "zobaczymy", i nigdy nie byłaś i nie będziesz żadnym "nie jestem pewien". Ty jesteś "tu i teraz", na "dobre i na złe", Ty jesteś kimś "na zawsze". Jesteś warta wszystkiego. Zawsze byłaś i zawsze będziesz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
xsneakyx
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viatake-care take-care
xsneakyx

Kobieta dorasta mentalnie kiedy po raz pierwszy powie facetowi “spierdalaj” i nauczy się nie zabiegać o uwagę osób, które nie chcą mieć z nią kontaktu. To forma wewnętrznego szacunku do samego siebie. 

— M.L
Reposted fromrosses rosses viatake-care take-care
xsneakyx
Któregoś dnia w przyszłości, której jeszcze nie ma, spotkam ją na przystanku. Będzie coś jakby trochę grubsza i będziemy już dorośli. Nasze światy będą już wtedy bardzo daleko od siebie, ale z jakiś niewyjaśnionych przyczyn zatrzęsą się pode mną nogi.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viatake-care take-care
xsneakyx
9392 5928 370
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimpulsivee impulsivee
xsneakyx
xsneakyx
ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. ważne jest, co robimy
— agnieszka jucewicz, czując. rozmowy o emocjach
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
xsneakyx
Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie.
— Jim Jarmusch
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

April 25 2020

3355 07d3 370
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianiskowo niskowo
xsneakyx
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasmilemore smilemore
xsneakyx
Włosy miała rude o jakimś takim odcieniu, co się może tylko przyśnić
— Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...