Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

xsneakyx
7111 5a99 370
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
8702 94ee 370
Reposted fromoutoflove outoflove viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viamadda madda
xsneakyx
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viamadda madda
xsneakyx
I want to fly
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamadda madda
xsneakyx
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamadda madda
xsneakyx
You're my favorite color.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

January 25 2018

xsneakyx
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
xsneakyx
Jak bardzo jestem szczęśliwa, nie doświadczając już tych wzruszeń, które, jak mi się kiedyś wydawało, składają się na szczęście.
— Virginia Woolf, Chwile wolności. Dziennik 1915–1945.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

January 17 2018

xsneakyx
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

November 12 2017

3030 c878 370

M. Hłasko

xsneakyx
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies
xsneakyx

October 09 2017

xsneakyx
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
0283 e106 370
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
xsneakyx
2885 9d74 370
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl