Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

3030 c878 370

M. Hłasko

xsneakyx
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies
xsneakyx

October 09 2017

xsneakyx
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
0283 e106 370
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
xsneakyx
2885 9d74 370
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty

November 12 2017

3030 c878 370

M. Hłasko

xsneakyx
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies
xsneakyx

October 09 2017

xsneakyx
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
0283 e106 370
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
0283 e106 370
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl