Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

xsneakyx
Wyrosłem już z tego by Twe serce niszczyć. 
— bo masz być tu non stop
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

April 08 2017

xsneakyx
1191 236b 370
Reposted fromtwice twice viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Reposted fromoll oll viamadda madda
xsneakyx
8769 40f9 370
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamadda madda
xsneakyx


-Co sprawia, że sie uśmiechasz?

-Mięśnie twarzy.

— o ironio !
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
xsneakyx

Tolerancja

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.

Na miły Bóg,
życie nie tylko po to jest, by brać,
życie nie po to, by bezczynnie trwać,
i aby żyć - siebie samego trzeba dać.

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka,
a przecież każdy włos, tak jak nasze lata - policzony.
Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.

Stanisław Soyka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

April 07 2017

xsneakyx
4071 7ebc 370
Reposted fromministerium ministerium viabarock barock
xsneakyx
6182 4cec 370
Reposted fromtfu tfu viatosiaa tosiaa
xsneakyx
1291 38f4 370
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeternia eternia
xsneakyx
9148 db31 370
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
xsneakyx
2512 ca39 370
Reposted frominspire inspire viainvissiblee invissiblee
xsneakyx
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viainvissiblee invissiblee
xsneakyx
xsneakyx
8550 c8ec 370
Reposted fromdelain delain viainvissiblee invissiblee
xsneakyx

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
xsneakyx
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainvissiblee invissiblee

April 06 2017

9775 3b68 370
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl