Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

xsneakyx
Jakie to piękne, gdy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.
— Karl Kraus
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
xsneakyx
2269 5718 370
xsneakyx
xsneakyx
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
— twojgloswmojejglowie.soup.
xsneakyx
1572 0fc6 370
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadda madda
2867 ddb8 370

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viamadda madda

January 27 2018

xsneakyx
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
xsneakyx
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamoreorless moreorless
xsneakyx

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

xsneakyx
3432 4832 370
Reposted fromretro-girl retro-girl viapandorcia pandorcia
xsneakyx
7346 5dbf 370
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapandorcia pandorcia
xsneakyx
7111 5a99 370
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
8702 94ee 370
Reposted fromoutoflove outoflove viarzzkropka rzzkropka
xsneakyx
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viamadda madda
xsneakyx
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viamadda madda
xsneakyx
I want to fly
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamadda madda
xsneakyx
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamadda madda
xsneakyx
You're my favorite color.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

January 25 2018

xsneakyx
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl